Thursday, 22 December 2011

http://www.moe.gov.my/?id=26&aid=2243

SOALAN LATIHAN UPSR MATEMATIK

SOALAN LATIHAN UPSR
MATEMATIK
( Kertas 1)
Masa: 1 jam

1. 47 + 9456 + 6 + 36378 =

A 45 867
B 45 887
C 45 897
D 45 997

2. 47 546 - ( ) = 37456. Nombor yang sepatutnya di tempat kosong ialah

A 10 090
B 10190
C 11 090
D 20 090

3. 32 608 × 28 =

A 813 024
B 813 124
C 913 214
D 913 024

4. 341076 /11 =

A 31 006 baki 1
B 31 006 baki 10
C 31 007 baki 1
D 31 007 baki 10

Jadual 1
5. Jadual 1 menunjukkan keputusan pertandingan olahraga di sebuah sekolah tertentu. Berapakah selisih antara mata yang tertinggi dengan mata terendah?
A 4 185
B 4 290
C 4385
D 4 490
6. 85 sen × 600 =
A RM 51
B RM 510
C RM 5100
D RM 51000
7. Hasil darab 2 nombor ialah 14.7. Jika satu daripada nombor itu ialah 7, apakah nombor yang satu lagi?
A 2.1
B 8.2
C 21.7
D 102.9
8. 8/9 - 1/3 =
A 1/9
B 1/6
C 5/9
D 7/9
9. 496 × 4 ÷ 30 =
A 60 baki 18
B 66 baki 2
C 66 baki 4
D 66 baki 18
10. 4 jam 15 minit × 6=
A 24 jam 15 minit
B 25 jam 30 minit
C 25 jam 45 minit
D 26 jam 15 minit
11. Diberi 4 527 × 12 = 54 324. maka 4 527 × 24 =
A 9054
B 54 336
C 108 548
D 108 648
12. 30% daripada 5000 - 20% daripada 2 000 ialah
A 400
B 1100
C 3000
D 3010Jadual 2

13 Jadual 2 menunjukkan bilangan Murid Tahun 6 yang lulus suatu ujian. Peratus murid yang lulus bagi ketiga-tiga kelas itu ialah
A 22
B 44
C 55
D 66

Rajah 1

14. Rajah 1 menunjukkan beberapa bulatan. Setiap bulatan dibahagikan kepada bahagian yang sama. Antara bahagian berlorek P, Q, R dan S, yang manakah mewakili 1 daripada bulatannya?

A P
B Q
C R
D S

15. 4 3/5 + 1 1/2 =

A 6 1/10
B 6 1/5
C 5 1/10
D 5 1/5

16. 90m × 60 =

A 5.4km
B 54km
C 540km
D 54 000 km

17. Kamil membeli 2 kg tepung. Dia menggunakan 4 daripadanya untuk membuat kuih keria dan 600 g lagi untuk membuat kek. Berapa banyakkah tepung yang belum digunakan?

A 500 g
B 900g
C 1 400 g
D 1 500g

18. Pendapatan Omar ialah RM 1500 sebulan. Pendapatan isterinya RM 250 kurang daripada pendapatan Omar. Pendapatan anak mereka, Ali ialah RM 850 sebulan. Purata pendapatan mereka dalam sebulan ialah

A RM 900
B RM 1 100
C RM 1 200
D RM 1 350


19. Purata bagi empat nombor ialah 15. Tiga daripada nombor-nombor itu ialah 10, 11 dan 12. Nombor yang satu lagi ialah

A 25
B 27
C 29
D 30

20. RM 169 + RM 40.50 - RM 129.55 =

A RM 80.50
R RM 79.95
C RM 258.05
D RM 79.05Rajah 2

21. Rajah 2 menunjukkan 4 barang yang berlainan berat. Berapakah jumlah berat barang itu?

A 1.33 kg
B 3.805 kg
C 38.05 kg
D 58.75 kg

22. 0.225 liter + 1.2 liter + 0.475 liter =

A 19 ml
B 190 ml
C 1 900 ml
D 19 000 ml

23. Umur Siti, Mei Ying dan Mary masing-masing ialah 12 tahun 9 bulan, 11 tahun dan 13 tahun 9 bulan. Purata umur mereka ialah

A 12 tahun 1 bulan
B 12 tahun 2 bulan
C 12 tahun 4 bulan
D 12 tahun 6 bulan
Jadual 3

24. Jadual 3 menunjukkan bil yang tidak lengkap bagi tiga jenis barang yang dibeli oleh Normah. Jumlah wang yang dibayar oleh Normah ialah RM 15.60. Berapakah harga satu bungkus biskut?

A RM 1.45
B RM 3.65
C RM 6.90
D RM 8.35

25. Apabila 8 645 dibahagi dengan 16, terdapat baki 5. Satu nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 16 ialah

A 8 556
C 8 640
B 8 566
D 8 676

26. Cikgu Faridah membawa beberapa biji kek yang sama besar untuk diberi kepada 48 orang muridnya. Dia telah memotong setiap kek itu kepada 36 bahagian dan setiap murid mendapat 6 bahagian. Berapa bijikah kek yang dibawanya?

A 16
C 8
B 12
D 4

27. Tinggi Ahmad ialah 1.65 m dan tinggi Ah Chong ialah 1.35 m. Maniam pula 20 cm lebih tinggi dari pada Ah Chong. Perbezaan tinggi antara Ahmad dan Maniam ialah

A 5 cm
B 8 cm
C 10 cm
D 30 cm

28. Berat sebuah raga bersama 5 ekor ayam di dalamnya ialah 11.5 kg. Jika berat raga ialah 0.54 kg, berapakah berat purata seekor ayam itu dalam kg?
A 2.192
C 6.5
B 2.3
D 10.96

Rajah 3

29. Rajah 3 ialah peta perjalanan Lokman dari S ke U. Jika dia berjalan dari S ke U melalui T, cari perbezaan jarak jalan tersebut dengan jalan yang terdekat?

A 0.32km
C 6.8km
B 1.32 km
D 68 km

30. Cikgu Yusni membeli 8 ikat rambutan. Dalam setiap ikat ada 60 biji rambutan. Dia membahagikan semua rambutan itu sama banyak di antara 15 orang muridnya. Berapa biji rambutankah yang diterima oleh setiap orang muridnya?

A 4
B 32
C 112
D 120

31. Seorang peniaga mendapat keuntungan sebanyak RM 750 pada bulan April. Keuntungan pada bulan Mei menurun sebanyak 15% daripada keuntungan bulan April. Berapakah keuntungannya pada bulan Mei itu?

A RM 362.50
C RM 637.50
B RM 735.00
D RM 112.50

32. 20 orang pekerja membuat 60 bakul dalam masa lapan hari. Berapakah harikah jika 10 orang pekerja membuat 30 bakul yang sama jenis?

A 4
B 8
C 12
D 20

33. Ah Seng membeli 120 biji durian. Dia memberi 6 daripada durian itu kepada Timah. Kemudian dia memberi pula 17 biji durian itu kepada Ah Moi. Berapakah biji duriankah yang tinggal padanya?

A 103
B 83
C 33
D 23

34. Seorang pekerja dibayar RM 18.60 untuk bekerja selama 4 jam. Berapakah bayarannya jika dia bekerja 8 jam sehari selama 6 hari?

A RM 74.40
B RM 111.60
C RM 148.80
D RM 223.20

35. 2/5 daripada kandungan setin minyak telah dijual. Isipadu minyak yang tertinggal ialah 60 liter. Berapakah isipadu asal minyak dalam tin itu?

A 100 Iiter
C 200 liter
B 150 Iiter
D 300 liter

36. Berapakah perlu ditambah kepada 32 456 supaya jumlahnya ialah 100 000?

A 67 544
B 68 544
C 68 974
D 68 994


Carta Bar 1

37. Carta Bar 1 menunjukkan beberapa jenis perbelanjaan bagi Puan Siti pada bulan tertentu. Jika pendapatan Puan Siti ialah RM 1000 sebulan, berapakah banyakkah wang yang disimpannya pada bulan itu?

A RM 200
B RM 250
C RM I50
D RM 100

38. Kumarasan ada 6 sisir pisang. Setiap sisir ada 15 biji. Jika dia makan 1.4 sisir pisang itu, berapa biji pisangkah yang tinggal?

A 9
B 21
C 35
D 69
Rajah 4

39. Lihat Rajah 4. Berapakah pecahan kawasan yang berlorek dari keseluruhan rajah itu?

A 1/2
B 1/3
C 1/4
D 1/5

40. Juwita berumur 18 tahun. Ketika dia berumur 14 tahun, 2 batang giginya telah dicabut. Dua tahun lalu, 3 batang lagi giginya dicabut. Pada tahun ini, dia mencabut lagi 2 batang giginya. Berapa batang kah giginya yang tinggal sekarang?

A 7
B 11
C 18
D 25

Monday, 19 December 2011

Mikro Pengajaran

Kuiz matematik tahun 3

Q.1)
Write 5438 in words (7words)

Q.2)
6040 in words

A.
Six Hundred and Forty

B.
Sixty thousand and Forty

C.
Six Thousand and Forty

Q.3)
What is the place value of the digit 6 in the number 6787?

A.
Hundreds

B.
Thousands

C.
Tens

Q.4)

What is X in the following number series?
2345, 2350, X, 2355,2360

Q.5)

Round of the following number to the nearest ten
5145

Q.6)

Round of the following number to the nearest ten
6342

Q.7)

Round of the following number to the nearest ten
3896

Q.8)
3456 + 4798 =

Q.9)

Which of the following numbers, when rounded off to the nearest ten
becomes 7560?

A.
7565

B.
7465

C.
7563

Q.10)

Which of the following numbers is between 3200 and 3400?

A.
3107

B.
3207

C.
3407

Q.11)
Which of the following has the largest sum?

A.
2545 + 3454

B.
3100 + 1798

C.
3758 + 545