Monday, 5 December 2011

Rancangan Pengajaran Harian

Rancangan Pengajaran Harian (Contoh)

Mata Pelajaran         : Matematik

Kelas                          : Tahun 1 Pluto

Tarikh/masa                    : ( 13 Jun 2011) 9.15 pagi – 10.15 pagi ( 60 minit )

Bilangan Murid        : 24 orang

Bidang Pelajaran            : Sukatan  dan  Geometri

Tajuk                         : Ruang

Objektif Pembelajaran   : Mengenal pasti bentuk tiga dimensi ( 3D )

Hasil Pembelajaran         : Di akhir sesi pembelajaran  ini, murid dapat :

                    

       Domain A          : Menguasai isi kandungan pelajaran

a.       Menyatakan semula maksud bentuk 3D.

b.      Menyebut semula nama bentuk kuboid, kubus, kon, piramid, silinder dan  sfera       Domain B          : Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir

a.       Mengenalpasti dan menyatakan bentuk 3 Dimensi

berdasarkan barang-barang yang ditunjukkan.

b.      Memberi contoh berdasarkan bentuk 3 Dimensi

melalui pencarian di Internet       Domain C          : Mengamal sikap saintifik dan nilai murni

a.       Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kumpulan.

b.      Bekerjasama dan berhemat dalam menggunakan komputer.Konsep / Prinsip / Hukum / Teori : Ruang ( 3 Dimensi )

 1. Bentuk 3 Dimensi ( 3 D )                  e.    Piramid Tapak Segiempat Sama
 2. Kuboid                                               f.    Sfera
 3. Kubus                                                g.    Silinder
 4. Kon

Bahan, Peralatan dan Bahan Sumber :

 1. Bentuk- bentuk tiga deminsi (3D) :

( kuboid, kubus, sfera,silinder,kon, pyramid tapak segiempat sama)

 1. Slaid power point
 2. Komputer
 3. Internet
 4. Kad Huruf
 5. Lembaran  kerja

Langkah Berjaga-jaga :

a.       Berhati-hati ketika membuka dan menutup konputer serta melayari internet

b.      Elakkan daripada berebut-rebut semasa aktiviti kumpulan dijalankan takut terjatuh atau bertolak-tolak.Pengetahuan sedia ada murid :

 Murid biasa melihat bentuk  tiga dimensi (3D) dalam kehidupan harian mereka.

Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Permulaan / Mencungkil idea
( 5 min )

Pemerhatian

1. Guru menayangkan slaid-slaid objek tiga dimensi ( 3 D ).
2.Buat kaitan dengan pengetahuan sedia ada murid dan bersoal-jawab.
( Lampiran 1)1.Murid memerhati slaid yang ditayangkan oleh guru
2. Murid memberi respon

Strategi / Teknik
Penyoalan seluruh kelas

BBMB
*Power point


Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Menstruktur / Menstuktur semula
( 35 min )

Memperkenalkan bentuk tiga dimensi
( 3 D )
 • Kubus
 • Kuboid
 • Sfera
 • Kon
 • Silinder
 • Piramid tapak segiempat sama1. Guru memperkenalkan bentuk-bentuk 3D melalui slaid yang ditayangkan
2. Guru sebut nama bentuk tersebut dan mengarahkan  murid menyebutnya dan  mengeja perkataan
( Lampiran  2)
3. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan
4. Guru mengedarkan beberapa kad-kad  huruf untuk diselesaikan oleh murid mengikut panduan guru
5.Guru menunjukkan bentuk objek 3D di slaid
Contoh:
6. Guru arah murid mencari nama bentuk ini.
(Lampiran 3)


1. Murid melihat bentuk 3D  yang ditayangkan oleh guru.
2. Murid menyebut nama bentuk 3D secara kelas, individu ( yg dipilih), kumpulan.
3. Murid mengeja nama-nama bentuk 3D
( secara kelas, individu  dan kumpulan )
4. Murid Bergerak mengikut kumpulan
5. Di dalam kumpulan murid melihat bentuk yang ditayangkan oleh guru dan murid bersama-sama menyusun huruf-huruf menjadi perkataan nama bentuk 3D  yang diminta oleh guru.
Contoh :

     

 
6. Aktiviti diteruskan dengan bentuk yang lain.

Strategi / Teknik
Sumbangsaran dan main peranan berpusatkan guru dan berpusatkan murid

Sikap saintifik dan nilai murni:
Melibatkan diri secara aktif di dalam kumpulan

BBMB
*Power point
*Bentuk tiga dimensi
*Kad huruf
Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Aplikasi Idea
( 15 min )

1.Kukuhkan kemahiran  murid dengan membuat persamaan bentuk tiga dimensi dengan objek-objek yang terdapat dalam kehidupan seharian
1.Guru mengukuhkan pengetahuan murid
mengenal bentuk 3D dengan objek yang ada dalam kehidupan seharian  2.Guru Memberi arahan dan menunjukkan cara kepada murid untuk mencari imej di dalam internet.
Contoh :
=1.Murid menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru secara berpasangan
2. Murid melayari internet mencari imej yang diarahkan oleh guru mengikut panduan yang diberikan
3. Membentangkan hasil carian

Strategi / Teknik :
Inkuiri penemuan dan main peranan

Sikap saintifik dan nilai murni:
Bekerjasama dan berhemat menggunakan komputer.


Penutup
( 5 min )

1.Mengenal bentuk tiga dimensi (3D).

1.Taksir kefahaman  murid dengan mengedarkan lembaran kerja
2.Tanya solan pendek
untuk mengukuhkan pengetahuan murid
Contoh :
1.      Siapa yang hendak mengeja SILINDER


1.Murid menyelesaikan lembaran kerja yang diberikan oleh guru


2.Murid menjawab soalan
guru dengan mengangkat tangan.Strategi / Teknik
Penyoalan seluruh kelas

BBMB
*Lembaran kerja
* Bentuk tiga dimensiCONTOH LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Slide 1
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LAMPIRAN 2

Slide 1
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Slide 2
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Slide 3
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Slide 4
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Slide 5
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Slide 6
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________LAMPIRAN 3

Slide 1
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Slide 2
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Slide 3
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
____________________________________
Slide 4
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Slide 5
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Slide 6___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

No comments:

Post a Comment